Анкета
Необходим ли е специален Закон за браншовите организации в България?
Да
Не
Не мога да преценя

Новини
Начало >> Новини
  • Курсове по Наредба Із-2815
  • 28-05-2012г.

Академия на МВР, факултет ПБЗН съвместно с НБА"ПАБ" организират курсове за обучение, съгласно чл. 8 на наредба Iз-2815 по утвърдена от ГД ПБЗН учебна програма както следва:
 

  • Курс за сервизно обслужване на пожарогасители ще се проведе в група от 12 човека - от 07.06.2012 г.
  • Курс за поддържане и обслужване на ПГ, ПИ системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове ще се проведе в група от 20 човека - от 06.06.2012.

На успешно завършилите курсовете се издава удостоверение от Академията на МВР, подписано от ректора. Допълнителна информация и заявки за участие на тел. 02/8437379  и e-mail:office@bgfire.org

  • Тъжна новина
  • 14-05-2012г.

Напусна ни Радослав Лилков, управител на фирма „Дени Файер”ООД, съучредител и член на НБА „ПАБ”, отличаващ се с професионализъм, утвърдени позиции в областта на пожарната безопасност, пример за всеотдайност и етичност.

Поклон пред паметта му.

 


  • Проведено Общо събрание на 05.11.2011 г.
  • 09-11-2011г.

На 05.11.2011 г. в град София бе проведено Общо събрание при следния дневен ред:

1.Изменение и допълнение на Устава на сдружението

2. Избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет

3.Разни

Обсъдени, гласувани и приети бяха направените от членове на асоциацията предложения за промени в Устава. Избрани са 7 члена на Управителния съвет с председател д-р инж. Жоро Илчев и трима на Контролния съвет с  председател  Веселин Димитров с мандат 4 години.


  • Пожарогасители с въглероден диоксид
  • 27-05-2011г.

Това не е новина, а факт.През 90-те години на миналия век бе приета международната номенклатура на IUPAC за именуване на химичните съединения. Съгласно правилата й, които се приемат и съблюдават при преподаването в учебните заведения,  съединенията на елементите с кислорода на български език вместо окиси са оксиди, т.е.  СО2 е въглероден диоксид. Това се отразява и в стандартите БДС EN 25923:2000 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни средства. Въглероден диоксид” (ISO 59231:1989). В информационните материали на фирмите в областта на пожарната безопасност , независимо от обхвата на дейността им, съществуват най-различни варианти на пожарогасители напр. със старото въглероден двуокис, въгледвуокисни,  въглероден двуокисен ПГ  и др., а пожарогасител СО2 е с гасителното средство (вещество) карбон диоксид.  Carbon ( англ.) на български е въглерод. Това едва ли може да се препише само като грешка на превода. Не трябва да се подценява българския потребител, неговата информираност, изискванията на пазарната икономика като член на ЕС.